Δήλωση συμμετοχής

Δήλωση συμμετοχής στο 25ο Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης.
Συμπληρώστε τα στοιχεία και τις επιλογές σας στα παρακάτω πεδία:
(όσα έχουν κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
Η τιμές είναι κατ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο για 5 νύκτες .
wf      
Συμμετοχή Α ή Β κατηγορία=20 ευρώ / Γ κατηγορία = 50 ευρώ
wf      
Αφορά σπουδαστές κατωτέρας και μέσης τάξης (δωρεάν)
wf      
Για τη συμμετοχή στα masterclass είναι απαραίτητο επίπεδο > Μέσης τάξης
wf      
Για την ορχήστρα χρειάζεται επίπεδο > Κατωτέρας τάξης (δωρεάν)
wf      
Γράψτε αν θέλετε κάτι επιπλέον σχετικά με τη συμμετοχή σας
     
Στοιχεία συμμετέχοντος:
     
Διεύθυνση:
     
Μην επιλέξετε τίποτα αν θέλετε να φροντίσετε μόνοι σας για τη διαμονή
     
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο 25ο Φεστιβάλ κιθάρας
(Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 50 ευρώ)