Κατηγορίες & πρόγραμμα

Α΄ Κατηγορία
 
Για παιδιά έως 14 ετών
Για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2003.
 
ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ
Δύο ή περισσότερα έργα , συνολικής διάρκειας 7 λεπτών.
 

Β΄ Κατηγορία
 
Για νέους μεταξύ 14-17 ετών
Για όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2003 και 1ης Ιουλίου 2000.
 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα. Συνολική διάρκεια κύκλου 8 λεπτά.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 8 λεπτών.
 
Γ΄ Κατηγορία
 
Ανοικτή κατηγορία από 17 ετών και άνω
Για όσους γεννήθηκαν πριν τη 1η Ιουλίου 2000.
 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα. Συνολική διάρκεια κύκλου 10 λεπτά.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 15 λεπτών.