Φωτογραφίες από το 20ο Φεστιβάλ

Συναυλίες
Πανηγυρική συναυλία
Master class
Διαγωνισμός
Στιγμές από το 20ο φεστιβάλ