Όροι διαγωνισμού

Κιθαριστικοί Αγώνες

Όροι του διαγωνισμού

1. Το πρόγραμμα των υποψηφίων πρέπει να αποσταλεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2016.
Αλλαγές στο πρόγραμμα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται δεκτές.

2. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων καθορίζεται έπειτα από κλήρωση λίγο πριν την έναρξη κάθε κύκλου.
Ο αριθμός των προκριθέντων στην τελική φάση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4).

3. Το πρόγραμμα των διαγωνιζομένων πρέπει να εκτελεστεί από μνήμης, ενώ δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του ίδιου κομματιού σε διαφορετικό κύκλο.

4. Η βαθμολογία της επιτροπής είναι μυστική και οι αποφάσεις της οριστικές και δεν προσβάλλονται.
Οι κριτές διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κάποιο βραβείο καθώς και να διακόψουν τον υποψήφιο σε οποιαδήποτε φάση της εκτέλεσης.

5. Το Φεστιβάλ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα φωτογράφησης και μαγνητοσκόπησης των φάσεων του διαγωνισμού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.

6. Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους.
Το ποσό συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ή μη προσέλευσης του διαγωνιζομένου.

7 .Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.