1995

1995 - 2ο Φεστιβάλ

Pet Cominos (Αυστραλία),
Μilena Valtchev (Βουλγαρία),
Valentin Valtcev (Βουλγαρία),
Δήμητρα Τσίγκα (Ελλάδα)
Γιάννης Μετζελόπουλος(Ελλάδα)
Αγγελος Τσαγκαράκης (Ελλάδα)

"Κιθάρα - Βιολί & Πέτρες"-
Ulof Roe (Νορβηγία) βιολί,
Παχώμιος Τσαβαρής (Ελλάδα) Πέτρες, Κρουστά,
Angelos Nikolopoulos (Ελλάδα)
Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική