Φωτογραφίες από 11ο Φεστιβάλ

Φωτογραφίες από συναυλίες, masterclass, διαγωνισμό κ.λ.π.

Συναυλίες

Masterclass

Διαγωνισμός

Συναυλία λήξης

Στιγμές