Φωτογραφίες από 13ο Φεστιβάλ

Φωτογραφίες από συναυλίες, masterclass, διαγωνισμό κ.λ.π.

Συναυλίες

Masterclass

Διαγωνισμός

Ορχήστρα

Στιγμές