2007 - 14ο Φεστιβάλ

David Grimes (ΗΠΑ)
Laurine Phelut (Γαλλία)
 
Jesse Van Ruller &
Maarten Van Der Grinten (Ολλανδία)
 
“Chapi Pineda Trio” (Ισπανία)
Chapi Pineda (κιθάρα),
Angel Andres Munoz Marquez (πιάνο)
Daniel Navarro (χορός)
 
Alexandros tefarikis
& Francisco Saaverda Mundy (Χιλή)
 
Από Ελλάδα
Δημήτρης Κουρζάκης
Ελένη Σκάρκου
Γιάννης Γαλίτης