Βίντεο από το 17ο φεστιβάλ (2010)

David Grimes & Gregory Newton παίζουν Χατζιδάκι στο θέατρο Απόλλων
Σωκράτης Μαστροδήμος & Aris Patakuas στο θέατρο Απόλλων
Verso Duo (Φλαόυτο του Πάνα & κιθάρα) στο κηπαριο της Μεταμόρφωσης
Η Avril Kinsey στο Πνευματικό Κέντρο
Christian Haimel στο Πνευματικό Κέντρο
Diminuita trio παίζουν Μανώλη Χιώτη στο κηπαριο της Μεταμόρφωσης
Diminuita trio... swings
Η ορχήστρα σπουδαστών παίζει το Cancion του J. Morel
Η ορχήστρα σπουδαστών αυτο - παρουσιάζεται