2010 - 17ο Φεστιβάλ

David Grimes (Η.Π.Α.)
Gregory Newton (Η.Π.Α.)

Christian Haimel (Αυστρία)

Verso Duo (Ολλανδία)
Matthijs Koene – Stefan Gerritsen

Avril Kinsey (Νότια Αφρική)

Σωκράτης Μαστροδήμος
Patakuas (Ισπανία)

Diminuita Trio
Γιώργος Παπαδογιάννης
Έφη Σαράντη
Κώστας Αρσένης

Λέττα Βασιλείου