Βίντεο από το 21ο Φεστιβάλ

Η ορχήστρα του 21ου Φεστιβάλ παίζει το "Pretty woman"
Η ορχήστρα του 21ου Φεστιβάλ παίζει το "Hit the road Jack"
Το Fuego Guitar Trio παίζει το "Corta Jaca" του Radames Gnattalli
Μαρία Φραγκιαδάκη & Sebastian Vachez
Κώστας Βλαχόπουλος & Herman Mayr παίζουν το "Malena Tango"
"The Brooklyn Brothers" (Peter Damm & Remco Blaauw) στο "Affirmation"
Ο Μιχάλης Σουρβίνος την σύνθεση του "Rockata"
Ο Χριστόδουλος Μπενετάτος πάιζει το "Batucata"
Ο Ivan Petricevic (νικητής του διαγωνισμού 2014 )παίζει το "Estudio con Pajarillo" του E. Silva