1996 – 3rd festival

Nikita Koshkin (Russia)

Yorgos Fountoules (Greece)

“Strings & Stones”
Angelos Nikolopoulos (Greece) Guitar, Lute –
Pachomios Tsavares (Greece) Stones, percussion

“Romani Flamenco” (Greece)
Jose Gonzalez (voice),
Mariela Carretero (danse),
George Papadopoulos (Guitar)
Dimitris koukoulitakis (Guitar)

“Kelsos” barock ensemble
Manos Avarakis, Mechthild Stark, Nikos Nikolaidis (blockflute),
Stauros Katirtzoglou (theorbe), helga Gianoula (viola da gamba)

“Arte a Tre”
Stefania Katsarou – flute,
Alexandros Papadiamantis – violin
Angelos Nikolopoulos – guitar