Κατηγορίες & πρόγραμμα

Α΄ Κατηγορία (< 14 ετών)

Για παιδιά έως 14 ετών. (γεννήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2006).

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ
Δύο ή περισσότερα έργα , συνολικής διάρκειας 7 λεπτών.

Β΄ Κατηγορία (>14 & <17 ετών)

Για νέους μεταξύ 14-17 ετών (γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2006 και 1ης Ιουλίου 2003).

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα. Συνολική διάρκεια κύκλου 8 λεπτά.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 8 λεπτών.

Γ΄ Κατηγορία (>17 ετών)

Ανοικτή κατηγορία από 17 ετών και άνω (όσοι γεννήθηκαν πριν τη 1η Ιουλίου 2003).

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα. Συνολική διάρκεια κύκλου 15 λεπτά.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 20 λεπτών.