2003 Αποτελέσματα διαγωνισμού

Γ’ Κατηγορία

2ο Βραβείο: Shih-yu Liu (Κίνα)
3ο Βραβείο: Νικόλας Τριανταφύλλης

Β΄ Κατηγορία

2ο Βραβείο: Αριστομένης Αγγελόπουλος

Α΄ Κατηγορία

1ο Βραβείο: Εμμανουέλα Χιωτάκη