Προστασία έναντι Covid-19

Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης παρακολουθώντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην δημόσια υγεία, πραγματοποιείται τηρώντας όλες τις επίσημες οδηγίες για την προστασία των μαθητών, των μουσικών και του κοινού. Τα μέτρα προστασίας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν σε περίπτωση μεταβολής των οδηγιών των ειδικών.

Κανόνες για μαθήματα και συναυλίες με ασφάλεια.

Μαθήματα
Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες αποστάσεις ασφαλείας.
Απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Συναυλίες
Η χρήση μάσκας κατά την προσέλευση και παρακολούθηση των συναυλιών είναι υποχρεωτική.

Scroll to Top