2023 – 29ο Φεστιβάλ

Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννίνων «Η Πασσαρών»
Διεύθυνση: Γιώργος Νάκης

Ορχήστρα ARTGUITARISTAS
Διεύθυνση: Πέτρος Ρίστας

Florian Palier (Αυστρία)
Runar Kjeldsberg (Νορβηγία)

Λέττα Βασιλείου
Ιορδάνης Γυμνόπουλος
Άγγελος Νικολόπουλος

Scroll to Top