Κατηγορίες & πρόγραμμα

“19οι κιθαριστικοί αγώνες”

 

Α΄ Κατηγορία (< 14 ετών)

Για παιδιά έως 14 ετών. (γεννήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2009).

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ
Δύο ή περισσότερα έργα , συνολικής διάρκειας 7 λεπτών.

Β΄ Κατηγορία (>14 & <17 ετών)

Για νέους μεταξύ 14-17 ετών (γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2009 και 1ης Ιουλίου 2006).

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα. Συνολική διάρκεια 12 λεπτά.

Γ΄ Κατηγορία (>17 ετών)

Ανοικτή κατηγορία από 17 ετών και άνω (όσοι γεννήθηκαν πριν τη 1η Ιουλίου 2006).

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ελεύθερο πρόγραμμα. Συνολική διάρκεια 25 λεπτά.

 

Scroll to Top