1995 – 2ο Φεστιβάλ

Pet Cominos (Αυστραλία)

DUO – Μilena Valtchev, Valentin Valtcev (Βουλγαρία)

Δήμητρα Τσίγκα (Ελλάδα)
Γιάννης Μετζελόπουλος (Ελλάδα)
Αγγελος Τσαγκαράκης (Ελλάδα)

“Κιθάρα – Βιολί & Πέτρες”
Ulof Roe (Νορβηγία) βιολί,
Παχώμιος Τσαβαρής (Ελλάδα) Πέτρες, Κρουστά,
Άγγελος Νικολόπουλος (Ελλάδα)

Συγκρότημα Παραδοσιακής Ελληνικής Μουσικής

Scroll to Top