2005 – 12ο Φεστιβάλ

Gerard Abiton (Γαλλία),
Andrea Dieci (Ιταλία),
Daniele Bazzani (Ιταλία),
David Grimes (ΗΠΑ),
Shayne Gray (Καναδάς)

Γιώργος Μαυροειδής,
Αγγελος Τσαγκαράκης,
Γεωργία Ζουπανιώτη
Αντώνης Γιαβρής,
Dorian Kalamvrezos (Flamenco Guitar),
Trio “Tierra

Scroll to Top