2007 – 14ο Φεστιβάλ

David Grimes (ΗΠΑ)
Laurine Phelut (Γαλλία)

DUO Jesse Van Ruller &
Maarten Van Der Grinten (Ολλανδία)

“Chapi Pineda Trio” (Ισπανία)
Chapi Pineda (κιθάρα),
Angel Andres Munoz Marquez (πιάνο)
Daniel Navarro (χορός)

DUO – Alexandros tefarikis
& Francisco Saaverda Mundy (Χιλή)

Δημήτρης Κουρζάκης
Ελένη Σκάρκου
Γιάννης Γαλίτης

Scroll to Top