2008 Αποτελέσματα διαγωνισμού

Γ Κατηγορία

2ο Βραβείο: Μαρία Τσίτσα (+ 200 ευρώ )
3ο Βραβείο: Μιχάλης Εικοσιπεντάκης(+ 200 ευρώ )
Διάκριση: Μέη Σαούκ (+ 100 ευρώ )

Α Κατηγορία

1ο Βραβείο: Μιχάλης Πανταζής (+ 200 ευρώ + κιθάρα)
2ο Βραβείο: Μαρία Ξεπαπαδάκη (+ 100 ευρώ )
3ο Βραβείο: Κωνσταντίνος Τριπολιτσιώτης (+ 100 ευρώ)

Scroll to Top