2022 – 28th Festival

Melanie Hosp (Austria)
Timotej Kosovinc (Slovenia)

ARTGUITARISTAS – orchestra
Conductor: Petros Ristas

Theodosis Temzelidis
Emilia Rapti

Letta Vasileiou
Iordanis Gymnopoulos
Angelos Nikolopoulos

Scroll to Top