2019 – Competition Winners

Winners of the 16th Guitar Competition 2019

Category B

Category B (14 – 17 years)

1st prize:
Lydia Danielidi (+ Guitar from “Papagrigoriou – Nakas”)
2nd prize:
Nina Giovazolia (+ 50 euro check for books from “Kokonetsis”)
3rd prize:
Natalia Kalampogia (+ 50 euro check for books from “Kokonetsis”)

Category A (<14 years)

Category A

1st prize:
Zoe Skoumpouri (+ Guitar from “Andromidas”)
2nd prize:
Zoe Iordanou (+ 50 euro check for books from “Kokonetsis”)
3rd prize: Thanos Karamperis
3rd prize: Orfeas Zouzoulas
Special award – Lefteris Seintoulas

Scroll to Top