1998 – 5th festival

David Grimes (USA),
Harvey Hope (England),
Andrea Dieci (Italy),
Gregory Newton (USA),
Claudio Tumeo (Italy)

From Greece: ”
Strings & Stones”
Angelos Nikolopoulos – Guitar, Lute
– Pachomios Tsavares- Stones, percussion

DUO – Eliana Antoniou (voice),
Antonis Giavris (Guitar)

“Athenean trio”
Theodosis temzelidis,
Dimitris Maragos,
Georgia Tourkoutzoglou