2011 – 18th Festival

Leon de Kroes (Ολλανδία)

D&A Guitar Duo
Dimitris Kourzakis – Angelos Botsis

DUO – Anna Malekaki (blockflute) –
Maria Papoutsaki (guitar)

Alexandros Kalkos

“Celtoi” ensemble
Scottt Mavroudis: Uillean pipes ( Irish pipes), whistles, Low whistle, mandolin and vocals.
Manolis Galiatsos: Irish Bouzouki, Banjo and Mandolin.
Kostas Xidakis: Flute, whistles and Mandolin.
George Galiatsos: Guitar, Irish Bouzouki and vocals

Scroll to Top