2021 – 27th Festival

Dimitris Voutsas (vocals),
Nikos Chatzieleftheriou (guitar)

Nikos Koutsioulis – Dimitris Tsimbonis (Duo)

Christina Bazili (cello),
Daniel Marx (guitar)

“Music Box” Children guitar orchestra
Teacher: Christos Sela

Angeliki Doulgeri
Letta Vasileiou
Timotej Kosovinc
Angelos Nikolopoulos

Scroll to Top